Delårsrapport för det första kvartalet 2012

19 april 2012 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG” eller “koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholm Large Cap-lista: MTGA, MTGB) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari – 31 mars 2012.

Ett investeringskvartal

Höjdpunkter första kvartalet

  • Försäljningen ökade med 4% till 3.259 Mkr (3.125) både i rapporterad valuta och exklusive valutakurseffekter
  • Rörelseresultatet uppgick till 341 (432) Mkr exklusive resultatandelar från intressebolag
  • Det totala rörelseresultatet uppgick till 542 (686) Mkr, inklusive resultat från intressebolag om 201 (254) Mkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 591 (671) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 454 (490) Mkr
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 6,68 (7,35) kronor

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: “Q1 var ett investeringskvartal för koncernen, och vi investerade i vårens fri-TV-tablåer i Skandinavien för att förbättra våra tittarsiffror och i vårt betal-TV-innehåll, samt i ny teknik över hela Norden för att driva fortsatt abonnentintag. Vi fortsätter vårt arbete med att förbättra våra fri-TV-verksamheter i Skandinavien i marknader som förväntas växa under 2012. Våra nordiska betal-TV-verksamheter genererade god försäljning samt ett underliggande abonnentintag, med en med branschmått sett hög marginal. Både våra fri-TV- och betal-TV-verksamheter på tillväxtmarknaderna redovisade försäljningstillväxt och ökade lönsamhetsnivåer, trots att det inte har varit något trendskifte i utvecklingen av reklammarknaderna i dessa länder och trots fortsatta investeringar i utvecklingen av våra satellitplattformar på tillväxtmarknaderna. Vi har ökat våra tittartidsandelar och reklammarknadsandelar jämfört med föregående år i nästan alla fri-TV-territorier på tillväxtmarknaderna, och har även ökat våra abonnentbaser inom betal-TV på tillväxtmarknaderna. Vi har även gynnats av nedläggningen av förlustbringande verksamheter och de nedskrivningar av vissa tillgångar som genomförts tidigare.

Investeringsökningen på årsbasis i våra verksamheter inom fri-TV Skandinavien och betal-TV Norden var högre under det första kvartalet än vad den kommer att vara för resten av året och vi förväntar oss förbättrade lönsamhetsnivåer jämfört med föregående år för våra fri- och betal-TV-verksamheter på tillväxtmarknaderna under 2012.

Vi fortsätter att ha en stark finansiell ställning med goda årliga nivåer av kassakonvertering och låg belåning. Därför har vi föreslagit för årsstämman 2012 att betala ut en ökad årlig utdelning. Vi har även antagit en utdelningspolicy om att betala ut minst 30% av vår nettovinst från kvarvarande verksamheter i framtiden. MTG har alltid handlat om att skapa hållbart långsiktigt värde och vi kommer att fortsätta att investera i utvecklingen av våra nuvarande verksamheter och att se över tillfällen för att etablera eller förvärva nya verksamheter som utgör ett komplement till vår verksamhet.”

Telefonkonferens
Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tid London och 09.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:        
+46(0)8 5352 6408

Internationellt
+44(0)20 7136 2056

USA:                                   
+1646 254 3388

Koden för telekonferensen är 3382044

För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se.

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef
Mathias Hermansson, finanschef
Tel: +46 (0) 8 562 000 50

Matthew Hooper, Kommunikationschef
Tel: +44 (0) 7768 440 414
E-post: investor.relations@mtg.se / press@mtg.se

Stockholm den 19 april 2012

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef

Modern Times Group MTG AB
Skeppsbron 18
Box 2094
103 13 Stockholm
Organisationsnummer: 556309-9158

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2012 klockan 13.00 CET.

Om oss

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande digital internationell underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att föra samman konsumenter med det innehåll som de älskar, på så många sätt som möjligt. Våra populära varumärken inom underhållning omfattar innehållsproduktion, TV, Radio och eSport, och når konsumenter över hela världen. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ and ‘MTGB’).

Prenumerera

Dokument & länkar