Kv3 2019 kvartalsrapport juli-september

Report this content
  • MTG fortsatte att leverera i linje med sin strategiska inriktning, och redovisade en säsongsmässigt stabil operativ utveckling för kvartalet
  • Försäljning för esport ökade med 12 procent, trots en Master-property mindre än tredje kvartalet 2018. Den positiva utvecklingen drevs framförallt av en ökad sponsorförsäljning
  • Stabil utveckling för gaming-vertikalen, med stöd av stark operativ återhämtning inom Kongregate. ARPDAU ökade med 7 procent i konstant valuta jämför med motsvarande period föregående år
  • MTGs VC-fond investerade 10 Mkr i tre stycken tillväxtbolag, varav två utgjorde nyinvesteringar


STOCKHOLM, 29 oktober 2019 07.30 CET — Modern Times Group MTG AB (MTG) offentliggör i dag sitt resultat för det tredje kvartalet 2019. MTG fortsätter att leverera i linje med sin strategiska inriktning och redovisade en säsongsmässigt stabil operativ utveckling för kvartalet.

”Det tredje kvartalet 2019 präglades av hög aktivitet med viktiga initiativ tagna för att professionalisera den kommersiella delen av esport genom ingångna och offentliggjorda samarbetsavtal och partnerskap. Vår försäljning inom esport ökade med 12 procent, drivet av starkare utveckling för våra Master Properties och förbättrad försäljning för sponsorskapsaffären,” säger Koncernchef och VD Jørgen Madsen Lindemann.

Gamingvertikalen visade en stabil utveckling präglad av sekventiella säsongseffekter i det tredje kvartalet jämfört med det föregående kvartalet, tidpunkten för större events i spelen samt marknadsföringsinvesteringar. Den underliggande operationella utvecklingen var positiv med ökande ARPDAU om 7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018 (valutarensat),” säger Koncernchef och VD Jørgen Madsen Lindemann.

MTG Kv3 2019 finansiell rapport

Högre omsättning Kv3 2019 driven av tillväxt inom esport

  • MTG fortsatte att leverera i linje med sin strategiska inriktning, och redovisade en säsongsmässigt stabil operativ utveckling för kvartalet
  • Försäljning för esport ökade med 12 procent, trots en Master-property mindre än tredje kvartalet 2018. Den positiva utvecklingen drevs framförallt av en ökad sponsorförsäljning
  • Stabil utveckling för gaming-vertikalen, med stöd av stark operativ återhämtning inom Kongregate. ARPDAU ökade med 7 procent i konstant valuta jämför med motsvarande period föregående år
  • MTGs VC-fond investerade 10 Mkr i tre stycken tillväxtbolag, varav två utgjorde nyinvesteringar

 Höjdpunkter tredje kvartalet 2019

  • Nettoomsättningstillväxt på 4 procent till 1 066 Mkr (1 027), främst hänförligt till förändrade valutakurser
  • EBITDA uppgick till -17 Mkr (44), varav 14 Mkr hänförligt till ny redovisning av leasingavtal (IFRS 16)
  • Justerad EBITDA uppgick till 19 Mkr (27) inklusive justeringar för långsiktiga incitamentsprogram på 17 Mkr (-20) och transaktionskostnader för rörelseförvärv på 19 (-) Mkr (1)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -98 Mkr (-13)
  • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till -98 Mkr (-43) och resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,73 kr (-1,16)
  • Totala verksamhetens resultat uppgick till -123 Mkr (192)
  • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -38 Mkr (251)

Aktieägarinformation

Finansiell kalender

Presentation Kv4 och helåret 2019                 6 februari 2020

 
Konferenssamtal:


MTG håller en presentation av kv3 i dag kl 10:30 lokal tid Stockholm (CET). För att lyssna till och delta i konferenssamtalet vänligen ring in via något av följande nummer:

Från Sverige:         +46 850 692 180
Från Storbritannien:                +44 844 571 8892
Från USA:                +1 631 510 7495

Ange efter anslutning vid begäran PIN-koden 578 72 07

För att lyssna på konferenssamtalet online via webcast besök:
https://edge.media-server.com/mmc/p/cpr9xk5m

För mer information besök: www.mtg.com.

För mer information:
Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations
Direct: +46 (0)702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com
Oliver Carrà, Public Relations Director
Direct: +46 708 666 433, oliver.carra (at) mtg.com

Nå oss: communications@mtg.com
Högupplösta pressbilder för medier: Flickr
Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn
  

Om MTG
MTG (Modern Times Group MTG AB(publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 kl. 07:30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media