• news.cision.com/
  • MTG/
  • MTG har slutfört aktieutbytet av EHMs minoritetsinnehav i MTG Gaming

MTG har slutfört aktieutbytet av EHMs minoritetsinnehav i MTG Gaming

Report this content

STOCKHOLM, 17 juni 2022 – Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") har idag slutfört aktieutbytet av de aktier MTG inte tidigare ägde i MTG Gaming AB (”MTG Gaming”) som innehades av EHM Holding GmbH ("EHM"). Transaktionen resulterar i en enklare och mer transparent bolagsstruktur för MTG, och stöttar koncernens framtida tillväxt som en renodlad gamingkoncern.

Som MTG tidigare kommunicerat har avtal ingåtts om att förvärva EHMs aktier i MTG Gaming för en köpeskilling bestående av nyemitterade aktier av serie B i MTG. EHM ägs av InnoGames grundare Hendrik Klindworth, Eike Klindworth och Michael Zillmer. Emissionen till EHM godkändes av årsstämman 2022. Antalet nya aktier av serie B som ska emitterats till EHM har i enlighet med den beräkningsmodell som framgår av årsstämmans beslut fastställts till 18 074 753 aktier.

Genom apportemissionen uppkommer en utspädningseffekt (baserat på antal aktier i MTG efter att aktieinlösenprogrammet slutförts) om 18 074 753 nya B-aktier, motsvarande cirka 14,2 procent av det totala antalet aktier i MTG efter apportemissionen. Ägarna av EHM är därmed tillsammans den största aktieägaren i MTG.

Aktierna som ägs av EHM kommer att vara föremål för ett treårigt så kallat lock-up-åtagande, vilket innebär att en tredjedel av aktierna blir tillgängliga för handel efter 12 månader, och resterande två tredjedelar efter 24, respektive 36 månader.

MTGs koncernchef och VD Maria Redin kommenterar:

”Jag vill hälsa EHM och Hendrik och Eike Klindworth samt Michael Zillmer varmt välkomna som aktieägare i MTG. Vi har haft ett nära samarbete sedan 2016, då MTG genomförde sin första investering i Innogames och jag ser fram mot ett fortsatt nära arbete tillsammans. Det genomförda aktieutbytet visar tydligt hur MTG arbetar och skapar långsiktigt värde tillsammans med de begåvade entreprenörer som hjälper oss att bygga en av världens mest spännade internationella gamingconcerner.”

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Prenumerera

Dokument & länkar