MTG:s kapitalmarknadsdag flyttas till Kv1 2022

Report this content
STOCKHOLM — Modern Times Group MTG AB (MTG) meddelar I dag att bolaget skjuter på sin utannonserade kapitalmarknadsdag, med avsikt att hålla den så tidigt som möjligt i det första kvartalet 2022.

Den tidigare offentliggjorda kapitalmarknadsdagen för Modern Times Group MTG AB den 7 december 2021 kommer att flyttas till så tidigt som möjligt i Kv1 2022. Nytt datum för kapitalmarknadsdagen kommer att meddelas med god framförhållning tillsammans med information om tid och plats, samt erbjudna former för deltagande: digitalt, fysiskt på plats med mera. Registrering kommer att ske via bolagets hemsida i närmare anslutning till evenemanget.

För mer information:

Oliver Carrà, Director of Public Relations & Public Affairs
Direkt: +46 (0) 70 464 44 44, oliver.carra@mtg.com
Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG:

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhåll ning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).

Taggar:

MTG

Prenumerera

Dokument & länkar