Ökat antal aktier och röster i Modern Times Group MTG AB (publ)

Report this content

STOCKHOLM, 29 januari 2021 – Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) meddelar att per i dag, den 29 januari 2021, uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 68 274 555 aktier och 73 185 513 röster. Det totala antalet aktier består av 545 662 A-aktier och 67 728 893 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst på bolagsstämma i bolaget.

Antalet aktier och röster har ökat under januari med anledning av den nyemission av 627 431 B‑aktier som MTG emitterade till vissa säljare av Hutch Games Ltd. i enlighet med beslut på den extra bolagstämman den 21 januari 2021.

Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 07.45 CET den 29 januari 2021.

För mer information:
Oliver Carrà, PR Director
Direkt: +46 (0) 70 464 44 44, oliver.carra@mtg.com
Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG
Modern Times Group MTG AB (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTG A’ och ’MTG B’).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar