Ökat antal aktier och röster i Modern Times Group MTG AB (publ)

Report this content

STOCKHOLM, 31 mars 2021 – Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") meddelar ökat antal aktier och röster i bolaget.

Per i dag den 31 mars 2021 uppgår antalet aktier och röster i MTG till 106 384 776 aktier och 111 295 734 röster. Det totala antalet aktier består av 545 662 A-aktier, 105 709 114 B-aktier och 130 000 C-aktier. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie respektive C-aktie berättigar till en röst på bolagsstämma i bolaget.

Antalet aktier och röster har ökat under mars med anledning av den nyemission av 9 659 524 B‑aktier som MTG offentliggjorde den 24 mars 2021 och den nyemission av 130 000 C‑aktier som MTG offentliggjorde den 29 mars 2021. Bolaget kommer att inneha samtliga 130 000 C‑aktier under intjänandeperioden för LTIP 2021. Vid eventuell tilldelning av B-aktier till deltagarna i LTIP 2021 kommer C-aktier att omvandlas till B‑aktier och överlåtas till deltagarna i enlighet med den extra bolagsstämmans beslut och villkoren för LTIP 2021.

Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 17.45 CEST den 31 mars 2021.

För mer information:
Oliver Carra, PR Director
Direkt: +46 (0) 70 464 44 44, oliver.carra@mtg.com
Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG
Modern Times Group MTG AB (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTG A’ och ’MTG B’).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar