• news.cision.com/
  • MTG/
  • Uppdatering av 2020 års evenemangskalender för DreamHacks festivaler samt Masterturneringar

Uppdatering av 2020 års evenemangskalender för DreamHacks festivaler samt Masterturneringar

Report this content

STOCKHOLM, 10 augusti 2020 — Modern Times Group MTG AB:s (publ.) (”MTG”) portföljbolag DreamHack har offentliggjort ytterligare förändringar i bolagets evenemangskalender för 2020 års festivaler och Masterturneringar till följd av försiktighetsåtgärder från lagstiftare och myndigheter med målet att begränsa spridningen effekterna av den pågående coronavirus-pandemin.

Till följd av den pågående coronavius-pandemin och de åtgärder som vidtagits globalt för att stoppa den har DreamHack beslutat att ytterligare justera schemalagda festivalerna och Masterturneringarna för 2020. Detta för att säkerställa fortsatt verksamhet och för att kunna erbjuda esport, live-och online-evenemang, på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till de begränsningar och åtgärder som gäller för varje enskilt land.

Filen som bifogas detta pressmeddelande visar DreamHacks och ESL’s kalender per den 10 augusti 2020, och kan komma att justeras ytterligare.

Information om vidare justeringar av ESL:s och DreamHacks masterturneringar kommer att göras löpande, om och när det behövs. Detta som en följd av den osäkerhet som just nu råder och för att fatta välgrundade beslut i varje situation. Givet den snabbföränderliga läget och behovet för v6rksamheter att anpassa sig till vidare utveckling, kommer information lämnas regelbundet och då det fordras om vidare förändringar för ESL och DreamHack:s kalender för Masterturneringar samt festivaler.

För mer information:
Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations
Direct: +46 (0)702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com

Oliver Carrà, Public Relations Director
Direct: +46 (0)70-464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com

Nå oss: communications@mtg.com
Högupplösta pressbilder för medier: Flickr
Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn 

***

Om MTG
MTG (Modern Times Group MTG AB(publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).