• news.cision.com/
  • MTG/
  • Uppdelning av MTG – aktier i Nordic Entertainment Group delas ut till aktieägare

Uppdelning av MTG – aktier i Nordic Entertainment Group delas ut till aktieägare

Report this content

Styrelsen för Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) har beslutat att initiera en process för att dela upp MTG i två bolag – Modern Times Group MTG AB och Nordic Entertainment Group – genom att dela ut samtliga aktier i Nordic Entertainment Group (bestående av MTG Nordic Entertainment, MTG Studios samt Splay Networks) till MTGs aktieägare och notera aktierna på Nasdaq Stockholm. Styrelsen avser att föreslå utdelningen och noteringen av aktierna vid en extra bolagsstämma för dess aktieägare under andra halvan av 2018. Styrelsens slutliga förslag kommer att vara villkorat av att den tidigare offentliggjorda sammanslagningen av MTG Nordic Entertainment och MTG Studios med TDC Group inte fullföljs.

Uppdelningen kommer att skapa två separata bolag med tydliga investeringsprofiler som kommer att vara väl positionerade för att kapitalisera på konsumenttrender, tillvarata tillväxtmöjligheter och skapa bestående värde för aktieägare, kunder och anställda:

  • Modern Times Group MTG AB – kommer att bestå av MTGs nuvarande verksamheter inom esport (ESL, DreamHack och ESEA), online-spel (InnoGames och Kongregate) och digitalt videoinnehåll (Zoomin.TV, Engage Digital Partners), samt ytterligare minoritetsinnehav (Comosa AG och BITKRAFT). MTG kommer att vara väl finansierat och fokusera på att utveckla och expandera dess portfölj av snabbväxande globala digitala bolag genom en flexibel förvärvs- och tillväxtstrategi, vilken kommer att centreras kring viktiga digitala underhållningsvertikaler. Jørgen Madsen Lindemann fortsätter som MTGs VD och koncernchef och Maria Redin som MTGs CFO. MTG kommer fortsatt att vara noterat på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).
  • Nordic Entertainment Group – kommer att bestå av MTGs nuvarande verksamhetssegment Nordic Entertainment och MTG Studios samt Splay Networks. Nordic Entertainment Group kommer att utveckla och investera i sin position som ett fullt integrerat bolag inom TV, digitalt kommunikation och innehållsproduktion. Anders Jensen, för närvarande MTG Executive Vice President och VD för Nordic Entertainment, kommer att utnämnas till VD och koncernchef för Nordic Entertainment Group. En CFO kommer att utses under processens gång. Nordic Entertainment Group kommer att ha en väl avvägd kapitalstruktur för att finansiera expansion och aktieutdelningar. Nordic Entertainment Group kommer att ha sitt huvudkontor i Stockholm och vara noterat på Nasdaq Stockholm.

David Chance, MTGs styrelseordförande: “MTG har framgångsrikt transformerats från ett traditionellt nationellt TV-bolag till en global digital underhållningskoncern. MTG tar idag esporten till en global publik, underhåller flera hundra miljoner online-spelare, och skapar videoinnehåll som genererar miljarder av visningar världen över. Samtidigt har MTG utvecklats till ett fullt integrerat bolag inom TV, digital kommunikation och innehållsproduktion i Norden, med unikt innehåll som engagerar dess målgrupper på flera plattformar och över alla skärmar.”

“Den rätta tidpunkten att påbörja en uppdelning av MTG i två separata och noterade bolag är nu, detta för att maximera respektive bolags fokus och potential till förmån för aktieägare, kunder och anställda. Den expertis och bredd som vår ledning har möjliggör en uppdelning av bolaget på detta sätt med Jørgen och Anders som VD för respektive organisation. De fullständiga ledningsgrupperna och styrelseledamöterna i Nordic Entertainment Group kommer att annonseras under processens gång.”

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef, MTG: “Detta initiativ kommer att stärka respektive bolag, och dess organisationer, genom att fokusera på deras specifika affärsbehov och affärsmöjligheter. Jag ser fram emot att driva fram den globala utvecklingen och expansionen av våra snabbväxande verksamheter inom esport, online-spel och digitalt videoinnehåll, som redan idag erbjuder nästa generations upplevelser till en publik runt om i världen. MTG kommer därmed att vara det enda publikt noterade, renodlade bolaget inom esport, online-spel och digitalt videoinnehåll i västvärlden.”

Anders Jensen, MTG Executive Vice President; VD för Nordic Entertainment: “Vår verksamhet inom Nordic Entertainment har konsekvent levererat lönsam tillväxt, fortsatt innovation och kundupplevelser i världsklass. Samtidigt producerar och distribuerar vår Studios-verksamhet några av de mest populära formaten, och vi adderar nu Splays unika förmåga att hjälpa annonsörer och influencers att lyckas i sociala medier. Vi levererar det bästa och bredaste innehållserbjudandet som Nordens ledande och fullt integrerade bolag inom TV, digital kommunikation och innehållsproduktion.”

Övrig information
Styrelsens slutliga förslag kommer att publiceras i en informationsbroschyr i god tid före den extra bolagsstämman. Informationsbroschyren kommer att innehålla en beskrivning av uppdelningen av MTG, utdelningen av aktier, verksamheterna i MTG respektive Nordic Entertainment Group, samt organisationerna för respektive bolag.

Utdelningen av Nordic Entertainment Group förväntas uppfylla kraven i Lex Asea, och kommer därför att vara undantagna från skatt i svenskt skattehänseende.
   

Den preliminära tidplanen är som följer:

Datum Händelser
H2 2018
  • Offentliggörande av kallelse till extra bolagsstämma
H2 2018
  • Offentliggörande av informationsbroschyr
H2 2018
  • Extra bolagsstämma
H2 2018
  • Publicering av Nordic Entertainment Groups noteringsprospekt
H2 2018
  • Utdelning av aktier i Nordic Entertainment Group
H2 2018
  • Första dag för handel med Nordic Entertainment Groups aktier

   
Vänligen se det material som har gjorts offentligt relaterat till delningen av koncernen och fördelningen av aktierna här.

Konferenssamtal

MTG kommer att hålla ett konferenssamtal idag klockan 09:00 CET för att presentera den föreslagna delningen av koncernen och utdelningen av aktier. För att delta, vänligen ring:

Sverige: +46 (0) 8 5065 3942
UK: +44 (0) 330 336 9411
USA: +1 323 794 2093 

Pinkoden för att få access till konferenssamtalet är 5998188. Konferenssamtalet kommer också att vara tillgängligt på www.mtg.com för att lyssna på.

Citigroup Global Markets Limited och SEB Corporate Finance agerar som finansiella rådgivare till MTG, med Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som legal rådgivare.
  

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar tv, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).

Denna information är sådan information som MTG är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 klockan 07:00 CET.

Kontakta oss:
press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)

investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr

Följ oss:
mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube 

Taggar:

MTG

Prenumerera

Dokument & länkar