Valberedning inför årsstämman 2022

Report this content

STOCKHOLM, 1 oktober, 2021 — Modern Times Group MTG AB (MTG) har sammankallat sin valberedning inför årsstämman 2022.

I enlighet med årsstämmans beslut avseende ordningen för bolagets valberedning har en valberedning sammankallats för att bereda förslagen inför bolagets årsstämma 2022.

Valberedningen består av Klaus Roehrig utsedd av Active Ownership Corporation, Joachim Spetz utsedd av Swedbank Robur Fonder, Eric Sibbern utsedd av Kabouter Management, LLC och Simon Duffy, styrelsens ordförande. I enlighet med tidigare praxis har valberedningens ledamöter utsett Klaus Roehrig, såsom representant för den största aktieägaren i bolaget per den sista handelsdagen i augusti 2021, till valberedningens ordförande.

Information om valberedningens arbete återfinns på MTG.com under följande sektion: https://www.mtg.com/sv/bolagsstyrning/valberedning/.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till MTG:s styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till ”Bolagssekreteraren”, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige.

För mer information:

Oliver Carrà, Director of Public Relations & Public Affairs
Direkt: +46 (0) 70 464 44 44, oliver.carra@mtg.com
Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG:

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är ett strategiskt förvärvs- och driftsbolag inom gaming- och esportunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Taggar:

MTG

Prenumerera

Dokument & länkar