Lyckad innovation kan spara hundratals miljoner.

Multi Channel Sweden AB har bevisat sina teorier i väldokumenterad provkörning

Örnsköldsvik 17 oktober 2017: Multi Channel Sweden har en ny lösning på hur framtidens flishugg skall se ut. En nyligen genomförd provkörning med en fullstor anläggning på ett massabruk i Sverige påvisar en besparing på ett antal miljoner kr per år för det aktuella bruket. Sållningstester visade att acceptfraktionen var > 85 % i genomsnitt vid flisning av osorterad ved under 8 dygn. Spånmängden var <  0,5 % och andelen pinnflis ca 2,5 %. Omräknat för samtliga massabruk i Sverige skulle detta motsvara ett antal hundra miljoner kr per år.

- Jag hoppas att de svenska bruken är snabba att hänga med i utvecklingen, så vi kan behålla jobben inom landet, säger bolagets VD Sten Häggström.

Pengarna sparas tack vare både ökat råvaruutnyttjande, dvs. mer av stocken blir massa, samt att jämnare flisstorlek ökar kokarens kapacitet i genomsnitt över året. Att det dessutom görs med halva installerade effekten för huggdriften och att tiden mellan knivbyten fördubblas ger också besparingar, fortsätter Sten.

En patenterad möjlighet att justera inställningar på huggen under drift medför att fliskvaliteten kan hållas i stort sett konstant över året.

Provkörningen utfördes under juni månad, och utfördes i samarbete med det aktuella massabruket, Umeå Universitet och MoRe Research.

För ytterligare information kontakta:

VD MCS AB: Sten Häggström 070-6935950

Ordf MCS AB: P-G Jonasson 070-3309519

Senior Advisor Sture Noreus, MoRe Research 0660-75407

Taggar:

Dokument & länkar