Affär i Sverige

MultiDocker har tecknat avtal om försäljning av en CH 600, en begagnad maskin och reservdelsförsäljning till ett värde av ca 9 MSEK.

”Vi är mycket glada över att få in den här svenska ordern, samtidigt som vi arbetar vidare med ett antal projekt i Europa, Brasilien, och Nordamerika. Beslutsprocesserna har varit längre under våren på grund av rådande pandemi och därför känns det extra bra att få slutföra den här försäljningen och stärka vår goda orderbok ytterligare,” säger Maria Bogren vd på MultiDocker.

 

För mer information vänligen kontakta:

Maria Bogren, vd

Tel: 070 303 82 18

Email: maria.bogren@multidocker.com

 

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag som är verksamt globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som MultiDocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 15:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Bogren, VD 

Tel: 070-303 82 18 

Email: maria.bogren@multidocker.com

Prenumerera

Dokument & länkar