Analysguiden: Fler order men svagt resultat

En fortsatt god orderingång var det stora glädjeämnet i andra kvartalsrapporten. Som tidigare är det Brasilien som går bäst.  Bolaget har dessutom fått en större order i Estland. Trots ökade intäkter ligger rörelseresultatet fortfarande strax under nollan. Det är oklart om hur bolaget ska förstärka sin likviditet. 

Multidocker utvecklar och säljer effektiva logistik-lösningar på den globala marknaden. Viktiga kunder utgörs främst av lasthamnar och andra lastterminaler inom bland annat skogsindustrin. Utbudet består av sju modeller med ekoprofil som anpassas efter köparens behov. Produkterna bygger delvis på komponenter från Caterpillar, vilket ger trygghet åt köparen.

Bolaget har byggt ut sin organisation i USA och inriktar sig nu där även mot mindre maskiner, vilket ökar affärspotentialen. Efterfrågan på maskiner i lasthanterings-segmentet är god i Nord- och Sydamerika. Intäkterna i andra kvartalet på 48 miljoner kronor var ungefär dubbelt så stora som i första kvartalet. Givet den starka orderstocken justerar vi marginellt upp våra intäktsantaganden för helåret 2018 till 154 miljoner kronor (tidigare 151 miljoner kronor). Men bolaget gick trots det med ytterligare 3 miljoner kronor i förlust under andra kvartalet 2018.

Det är viktigt att bolaget relativt snabbt kan höja sin lönsamhet, främst genom att sänka kostnaderna för inköp av råvaror och förnödenheter som fortfarande låg på höga 81 procent under första halåvret 2018. Vi räknar i våra prognoser med att bolaget successivt kan minska råvarukostnadsandelen till 75 procent år 2020.

Vi kommer fram till en riktkurs om 0,62 kronor per aktie i vårt Bas-scenario som är en sammanvägning av en DCF- och multipelvärdering. Det kan jämföras med 0,71 kronor i vår senaste uppdatering den 7 juni. Med andra vikter på värderings-komponeterna kommer vi fram till 0,38 kronor (0,46) som motiverat värde i ett Bear-scenario och 0,89 kronor (1,01) i ett Bull-scenario.  

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Läs mer här.

Om oss

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Prenumerera