Analysguiden: Fokus på balansräkningen och kortare ledtider

Efter ett utmanande 2019 med lägre orderingång och intäkter än förväntat så var inledningen av 2020 något över förväntan. 

MultiDocker erbjuder sina kunder lösningar inom last- och materialhantering och logistik. Bolaget säljer bland annat lasthanteringsmaskiner med egenutvecklade hydrauliska komponenter, som vikarmskranar i olika storlekar. Utöver hemmamarknaden Skandinavien är bolaget verksamt i bland annat Nordamerika och Brasilien. MultiDockers lösningar bidrar till kostnadseffektivitet och är utvecklade med ett hållbart perspektiv. MulitiDocker har sedan många år ett långtgående samarbete med amerikanska Caterpillar (CAT), där bolagets lösningar kan appliceras på CAT:s större anläggningsmaskiner. 

Tufft 2019-bättre start på 2020
 
Efter att 2019 var ett utmanande år, med lägre orderingång, och intäkter än förväntat, så var inledningen av 2020 något bättre även om resultatet blev sämre än prognos. Bolaget har adresserat flera utmaningar för att kunna nå positivt kassaflöde och lönsamhet. Högt fokus ligger på att säkra orderböckerna och att förkorta leveranstiderna till kund, samtidigt som det finns ett behov att minska den höga rörelsekapitalbindningen. Arbetet omfattar också en generell kostnadsöversyn.  
 
Under senare delen av kvartalet kom Covid-19-pandemin att påverka verksamheten med lägre aktivitet från kunder. 

Kapitaltillskott förstärker
 
De kapitaltillskott som genomfördes under 2019 och inledningen av 2020 möjliggör för MultiDocker att stärka likviditeten och att fortsätta sitt strategiska arbete. Vår bedömning är dock att den finansiella ställningen fortsatt utgör en utmaning. Under våren upprättades en kontrollbalansräkning och styrelsen föreslår nu ägarna en nedsättning av aktiekapitalet. 
 
En pågående kapacitetsökning i produktionen väntas tillsammans med åtgärdsprogrammen ge positiva effekter i den underliggande verksamheten. 

Prognoser
 
Våra prognoser visar en relativt modest ordertillväxt under 2020 även om en successiv förbättring väntas ske. Vi förväntar oss en mer väsentlig intäktsökning under 2021 och 2022. Vi prognosticerar ett EBITDA-resultat på -15,5 Mkr under 2020 som förbättras till -11,1 Mkr under 2021 och -8,0 Mkr 2022.  

 

Läs analysen här:

(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-multidocker-fokus-pa-balansrakningen-och-kortare-ledtider)

Prenumerera