Analysguiden: Fokus på lägre kostnader

En fortsatt god orderbok på nya maskiner var den positiva nyheten i Multidockers Q4-rapport 2018. Men försenade projekt drog ned intäkterna samtidigt som höga kostnader för råvaror och förnöd­en­heter försämrade kassaflödet. Det gör en ytterligare nyemission eller annan refinansiering nödvändig på kort sikt.

Multidocker utvecklar och säljer effektiva logistiklösningar på den globala marknaden. Viktiga kunder utgörs främst av lasthamnar och andra lastterminaler inom bland annat skogsindustrin. Utbudet består av sju modeller med ekoprofil som anpassas efter köparens behov, där maskinen CH600 är den senaste. Produkterna bygger delvis på komponenter från Caterpillar.

Bolaget har byggt ut sin organisation i USA och inriktar sig nu där även mot mindre maskiner, vilket ökar affärspotentialen. Efterfrågan på maskiner i lasthanterings-segmentet är fortfarande god i Nord- och Sydamerika. Men intäkterna på 29 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2018 var 40 procent lägre än våra prognoser och har påverkats av leveransförseningar av olika anledningar. Det kan å andra sidan spilla över i högre försäljning under första kvartalet 2019 än vad som annars blivit fallet. Orderboken uppgick till 249 mijoner kronor per 31 december 2018, vilket var 53 miljoner kronor mer än efter kvartal 3/2018.

Koncernen nådde nästan break-even resultatmässigt under kvartal 3/2018, men var långt från det målet i fjärde kvartalet (negativ EBIT-marginal runt 50 procent). Det förklaras av lägre intäkter än väntat (försenade leveranser), men också ökade kostnader för att bygga upp organisationen och produktutveckling.

Vi kommer fram till en riktkurs om 0,34 kronor per aktie (0,59) i vårt Bas-scenario som är en sammanvägning av en DCF- och multipelvärdering. Vi har då antagit att bolaget genomfören nyemission på 10 miljoner kronor under våren 2019. Med andra vikter på värderings-komponeterna kommer vi fram till 0,20 kronor (0,42) som motiverat värde i ett Bear-scenario och 0,48 kronor (0,78) i ett Bull-scenario.  

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Prenumerera