Analysguiden: Greppar mindre maskiner i USA

Report this content

Två svaga kvartal gör att Multidocker behöver fylla på sin kassa. Den beslutade nyemissionen pressar aktiekursen. Men företagets möjligheter i USA är fortfarande lovande.  Vårt råd blir Köp med riktkurs 0,95 kronor (1,64).

MultiDocker utvecklar och säljer effektiva logistiklösningar på den globala marknaden. Befintliga referenskunder utgörs främst av last-hamnar och andra lastterminaler inom bland annat skogsindustrin. Dagens utbud består av sju modeller med ekoprofil som anpassas efter köparens behov. Produkterna bygger delvis på komponenter från Caterpillar, vilket ger trygghet till köparen. Verksamheten grundas i beprövad erfarenhet. Bolaget kan således erbjuda sina kunder helhetslösningar för en effektiv logistik.

Bolaget har byggt ut sin organisation i USA och inriktar sig nu även mot mindre maskiner vilket kan ge snabbare och fler affärer under 2018. Efterfrågan på maskiner inom lasthanteringssegmentet fortsätter att se bra ut i såväl Nord- som Sydamerika. Till det kan läggas att företaget fick sin första order i Sydafrika i slutet av 2017.

Förvärvet av holländska STC B.V. har sannolikt avtalats till en relativt låg köpeskilling (vi antar 0,35 ggr intäkterna). Men förvärvet som ska kunna ge högre inköpsvolymer hos Caterpillar, och därmed större rabatter vid inköp av komponenter är ännu inte genomfört.

Övergripande jobbar MultiDocker med att effektivisera såväl produktion samt monterings-processen och transportflödet.

Försäljningen under första halvåret 2017 blev 69 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 101 procent. Men en avmattning skedde under andra halvåret 2017 vilket berodde på uteblivna och försenade orders.  

Vi har reviderat ned våra prognoser efter det svaga utfallet i kvartal 4/2017, där vi räknar med lägre marginal-höjningar 2018–2020 jämfört med tidigare.

Vår nya riktkurs blir 0,95 kronor (1,64), vilket med dagens aktiekurs ger ett fortsatt Köpråd.  

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Prenumerera