Analysguiden: Nyemission stärker upp

Report this content

Trots en stark intäktstillväxt på 38 procent i kv1/2019 lyckades inte Multidocker förbättra sitt rörelseresultat som fortsätter att lysa rött. Orderboken är annars väldigt stark, med ett långt driftsavtal med Brasiliens största skogsföretag. Riktkursen för aktien enligt vårt Bas-scenario minskar till 0,20 kronor (0,34 kronor).

Multidocker utvecklar och säljer effektiva logistiklösningar på den globala marknaden. Viktiga kunder utgörs främst av lasthamnar och andra lastterminaler inom bland annat skogsindustrin. Utbudet består av sju modeller med ekoprofil som anpassas efter köparens behov, där maskinen CH600 är den senaste. Produkterna bygger delvis på komponenter från Caterpillar.

Bolaget har en stark position i Nord- och Sydamerika,där efterfrågan är stark Koncernen har också breddat sitt erbjudande mot mindre maskiner, vilket bör ge ett jämnare orderflöde. Dessutom landade bolaget under förra året ett driftsavtal med ett skogsbolag i Brasilien som kommer att ge återkommande intäkter under flera år. Intäkterna under kv1/2019 blev något högre än vår prognos, varför vi justerar upp våra helårsestimat något. Orderboken minskade med 22 miljoner kronor till 227 miljoner kronor per 31 mars 2019.

Koncernen nådde en EBITDA-marginal (räknat exklusive aktivierat arbete) på minus 15 procent under kv1/2019. Motsvarande marginal var minus 21 procent kv1/2018. Kostnaderna för inköp av råvaror och förnödenheter som fortfarande överstiger 80 procent av intäkterna behöver reduceras. Vägen till målet är sannolikt en kombination av högre intäkter och lägre kostnader.

Vi kommer fram till en riktkurs om 0,20 kronor per aktie (0,34) i vårt Bas-scenario som är en sammanvägning av en DCF- och multipelvärdering. Bolaget genomför en företrädesemission som ska ge 24 miljoner kronor i juni 2019. Med andra vikter på värderings-komponeterna kommer vi fram till 0,13 kronor (0,20) som motiverat värde i ett Bear-scenario och 0,28 kronor (0,48) i ett Bull-scenario.  

Läs hela analysen på Analysguiden

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera