Analysguiden: Förvärv bör ge billigare inköp

Förvärvet av 51 procent av holländska STC bör leda till lägre inköpskostnader och möjlighet att nå fem procent EBIT-marginal. Förvärvet har gjorts på låga multiplar. Vi upprepar Köp i aktien med riktkurs 1,64 kronor (1,5).

MultiDocker utvecklar och säljer effektiva logistiklösningar på den globala marknaden. Befintliga referenskunder utgörs främst av lasthamnar och andra lastterminaler inom bland annat skogsindustrin. Dagens utbud består av sju modeller med ekoprofil som anpassas efter köparens behov. Produkterna bygger delvis på komponenter från Caterpillar, vilket ger trygghet till köparen. Verksamheten grundas i beprövad erfarenhet. Bolaget kan således erbjuda sina kunder helhets-lösningar för en effektiv logistik.

Förvärvet av 51 procent av holländska STC B.V. har sannolikt skett till en relativt låg köpeskilling (vi antar 0,35 ggr intäkterna). Förvärvet ger en högre inköpsvolym hos Caterpillar, vilket i sin tur bör ge högre rabatter vid inköp av komponenter och råvaror. Målsättningen om fem procent minskade rörelsekostnader för de båda bolagen inom tolv månader känns därför rimlig. Övergripande arbetar MultiDocker med att effektivisera såväl produktion liksom monteringsprocessen och transportflödet. Företagets rörelsemarginal blev endast cirka tre procent före avskrivningar under första halvåret 2017, men förbättrades under det andra kvartalet.

Försäljningen under första halvåret kom in på 69 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 101 procent. Men en avmattning skedde under andra kvartalet, vilket delvis berodde på att leveranser skjuts till kvartal tre. Orderstocken var fortsatt god per 30 juni 2017 (49 miljoner kronor) och bättrades på med en estnisk order värd 16 miljoner kronor offentliggjord den 2 oktober.

Vi har reviderat våra prognoser efter halvårsrapporten och även lagt in antagna effekter av STC-förvärvet. Med hänsyn tagen till den tunna kassan modellerar vi med att MultiDocker kommer att ta in ytterligare 20 miljoner kronor i nyemission, varav drygt 50 procent för att finansiera förvärvet. Vår riktkurs hamnar på 1,64 kronor (1,5), vilket leder till ett Köpråd givet nuvarande aktiekursnivå.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Prenumerera