MultiDocker avbryter företagsrekonstruktion och ansöker om konkurs

Report this content

Styrelsen i MultiDocker har beslutat att avbryta företagsrekonstruktionen för bolaget och ansöker om konkurs. Beslutet baseras på den uteblivna likviden, som skulle stärka rörelsekapitalet för att leverera på den starka orderboken, som inte nådde MultiDocker som avtalat.

”Från att ha haft en tydlig handlingsplan och stark tro på en snabb och framgångsrik rekonstruktion måste vi nu meddela det tråkiga beslutet att det inte går, då avtal om likvida medel inte hölls. Året 2020 innebar även ett tufft försäljningsår för MultiDocker. Trots en hög efterfrågan i Nordamerika i början av året stannade försäljningen drastiskt av till följd av Covid-19 pandemin. Det här är ett oerhört tråkigt besked att behöva lämna till bolagets ägare, medarbetare, kunder och alla partners” förklarar Percy Österström, styrelseordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Percy Österström, styrelseordförande
Tel: 070 531 96 03 
Email: percy.osterstrom@multidocker.com

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som Multidocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2021 kl 13:45 CET.