MultiDocker publicerar delårsrapport jan-mar 2019

Report this content

”Under första kvartalet 2019 skedde några betydelsefulla händelser för MultiDocker; vi började året med den största orderboken i företagets historia, startade verksamhet av vårt nya affärskoncept för entreprenader, och drog igång nytt Blue Line samarbete med viktiga partners. Samtidigt försköts leveranser på grund av fortsatt brist på komponenter vilket påverkade färdigställningen av maskiner som i sin tur påverkade resultatet negativt. Ett arbete för att ytterligare utveckla, effektivisera, och säkerställa våra leveranser i samarbete med partners och leverantörer för att möta den förväntade tillväxten är påbörjad,” förklarar Maria Bogren, VD MultiDocker.

 

SAMMANFATTNING

Intäkt        32,2 MSEK (23,2 MSEK)

EBITDA    -4,6 MSEK (-4,8 MSEK)

EBIT         -5,9 MSEK (-5,8 MSEK)

 

Fullständig Delårsrapport januari – mars 2019 finns på MultiDockers hemsida, www.multidocker.com/about-us/investor-relations/rapporter/.

 

För mer information vänligen kontakta:

Maria Bogren, VD

Tel: 070 303 82 18

Email: maria.bogren@multidocker.com

 

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag som är verksamma globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som MultiDocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019 kl. 8:30 CET.