MultiDocker publicerar delårsrapport jan-mar 2020

Report this content

SAMMANFATTNING
- Omstruktureringen genererar märkbar effekt

- Första stora maskinen monteras i Norrköping

- Nyemission avslutades

Intäkt 17,3 MSEK (32,2 MSEK)

EBITDA -5,1 MSEK (-4,6 MSEK)

EBIT -6,7 MSEK (-5,9 MSEK)

Resultat / aktie -0,014 SEK (-0,033 SEK)

Fullständig delårsrapport januari – mars 2020 finns på MultiDockers hemsida, www.multidocker.com/about-us/investor-relations/rapporter/.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Bogren, VD 

Tel: 070-303 82 18 

Email: maria.bogren@multidocker.com

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som Multidocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 kl 16:00 CET.