MultiDocker senarelägger årsredovisning 2019

Report this content

MultiDocker har beslutat att senarelägga publiceringen av 2019 års årsredovisning samt delårsrapport första kvartalet 2020 till den 27 maj 2020. Datum för ordinarie bolagsstämma den 9 juni står fast enligt tidigare kallelse.

Årsredovisningen samt delårsrapport kommer att publiceras på bolagets hemsida onsdagen den 27 maj 2020.

Maria Bogren, vd, Tel: 070-303 82 18, Email: maria.bogren@multidocker.com

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som Multidocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl 10:00 CET.