MultiDocker senarelägger årsredovisning 2019

MultiDocker har beslutat att senarelägga publiceringen av 2019 års årsredovisning samt delårsrapport första kvartalet 2020 till den 27 maj 2020. Datum för ordinarie bolagsstämma den 9 juni står fast enligt tidigare kallelse.

Årsredovisningen samt delårsrapport kommer att publiceras på bolagets hemsida onsdagen den 27 maj 2020.

Maria Bogren, vd, Tel: 070-303 82 18, Email: maria.bogren@multidocker.com

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som Multidocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl 10:00 CET.