MultiDockers företagsrekonstruktion fortsätter

Report this content

På borgenärssammanträdet den 7 januari beslutade Norrköpings tingsrätt att MultiDockers företagsrekonstruktion ska fortsätta. Bakgrunden till beslutet var att förutsättningarna för att lyckas med företagsrekonstruktionen ansågs tillräckligt goda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Percy Österström, styrelseordförande
Tel: 070 531 96 03 
Email: percy.osterstrom@multidocker.com

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som Multidocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021 kl 08:45 CET.