MultiDockers förvärv i Holland omvandlas till samarbetes- och återförsäljaravtal

Report this content

Under hösten 2017 ingick MultiDocker i ett avtal med STC i Holland om att förvärva 51 %. Förbehållet var att en så kallad Due Diligence gav tillfredsställande resultat samt att STCs bank godkännande transaktionen. Dessa villkor har inte uppfyllts av säljaren varför affären inte kunnat slutföras som planerats vid årsskiftet.

Båda bolagen har dock varit helt överens om de synergier och värden som var grunden för samarbetet och det tänkta förvärvet. Därför har diskussioner fortgått under en tid och har nu resulterat i följande överenskommelser:

  • MultiDocker och STC ingår nu ett återförsäljaravtal där MultiDocker skall vara återförsäljare för STCs så kallade demolition-maskiner. Dessa maskiner används för rivning av hus på ett antal marknadsområden globalt. Maskinerna byggs på samma plattform som MultiDockers materialhanterare varför produktportföljen, volympotentialen liksom eftermarknadspotentialen ökar för MultiDocker.
  • MultiDocker och STC har i separat avtal även överenskommit att samarbeta inom utveckling av basmaskiner, liksom inköp, tillverkning och sammansättning för att sänka kostnader.
  • Samarbetet stärker fortsatt utveckling av effektiva plattformar och komponenter för kommande maskiner för att öka kapaciteten, minska energiförbrukningen och därmed minska utsläpp och förbättra hållbarheten.

När vi nu lärt känna STC och bolagets produkter, förmågor och styrkor är det med stor tillfredsställelse jag ser fram emot att MultiDockers potentiella försäljningsvolymer ökar och vårt säljteam får ytterligare en stark produkt att erbjuda. Vidare är jag mycket nöjd med att MultiDocker, utan investering, får ökade möjligheter att sänka kostnaderna för utveckling, tillverkning och sammansättning av befintliga och nya maskiner”, säger Percy Österström, CEO på MultiDocker.

För mer information, vänligen kontakta: CEO, Percy Österström. Tel: 070 53 196 03. percy.osterstrom@multidocker.com


OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Dokument & länkar