MultiDockers styrelse skjuter på årsstämman inbokad den 3 maj

Report this content

Styrelsen i Multidocker Cargo Handling AB har valt att skjuta på årsstämman som skulle hållits den 3 maj 2019. Skälet till detta är att diskussioner om förstärkningar av bolagets struktur och rekrytering av ny strategisk kompetens till styrelsen har dragit ut på tiden, men befinner sig nu i ett avgörande skede.

Styrelsen gör bedömningen att en extra stämma nära på årsstämman vållar både onödiga kostnader och andra olägenheter för både ledning och ägare. Nytt datum för årsstämman är den 5 juni 2019 kl. 08.00 i bolagets lokaler i Norrköping. Kallelse kommer att ske separat.

 

För mer information vänligen kontakta:

Percy Österström, CEO

Tel: 070 53 196 03

Email: percy.osterstrom@multidocker.com

 

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag som är verksamma globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som MultiDocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 8:30 CET.

För mer information vänligen kontakta: Percy Österström,CEO. Tel: 070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com