Ny affär i Tyskland och sommarbrev

Multidocker har sålt ännu en CH600 med utrustning till kund i Tyskland. Affären är gjord via Caterpillar-återförsäljaren Zeppelin i Tyskland till kund som köpt maskiner tidigare. Det är glädjande att få in ordrar mitt i sommaren på vår CH600, som har fått många goda omdömen av kunder i olika marknader, säger Maria Bogren VD på Multidocker.

Vi är mitt i en härlig sommar i Sverige, men på MultiDocker jobbar vi för att fortsätta leverera maskiner och möta kunder i andra delar av världen som tex i Brasilien där det är ”vinter”, samt i övriga Europa där kunderna konstaterar att det är ett par veckor kvar till semester.

MultiDocker ser ett ökande intresse för både våra maskiner och tekniska lösningar, som t ex eldrivna maskiner, samt de logistiklösningar som vi bidrar med för våra kunder. Det är mycket glädjande för oss att konstatera att trots pandemi och osäkerheten kring dess konsekvenser har vi en ökande efterfrågan och vår offertstock är idag rekordstor.

Vi får in allt fler större och komplexa maskinförfrågningar där effektivitetskraven är höga och specifika för kundens behov. En stor andel av dessa förfrågningar ligger för beslut under 2020. Även om pandemin inneburit en förskjutning av beslut och avslut för våra kunder, vilket på kort sikt inte varit bra, ser vi ändå med stor tillförsikt på resten av 2020 då de förfrågningar vi får indikerar på stark efterfrågan.

Styrkan eller snarare styrkorna som finns i grunden på MultiDocker är den genuina användarkunskapen, dvs att i vårt DNA finns kunnande om vad som kunden/användaren verkligen vill ha, det går hela vägen ifrån maskinens råa styrka och hastighet, som tillsammans med rätt redskap, armsystem och inte minst körglädje är grunden för att leverera många ton/timma med optimal uthållighet.  Vi jämförs självklart alltid mot våra kollegor i branschen, som vi har stor respekt för, men vi vet att våra produkter röner stor respekt hos våra konkurrenter då vi förutom optimal kapacitet och kvalitet, levererar alltifrån förarkomfort till bästa tillgänglighet avseende service och underhåll.

De orders vi nyligen rapporterat om är resultatet av ett konsekvent försäljningsarbete mot våra kunder och vi ser att fler beställningar ligger nära i tiden. Förutom Sverige är USA, Ryssland och Sydafrika marknader där vi ser mycket god potential.

Glädjande är också det avtal om rörelsekapitalfinansiering vi tidigare kommunicerat, där vi i partnerskap med ett svenskt välrenommerat industriföretag säkrat finansiering om ca 10 MSEK för att kunna möta kundorder med leveranser snabbare.

Vi tror på framtiden för MultiDockers produkter och logistiklösningar, där kunderna verifierar våra produkter och lösningar som mycket bra. Basen i CAT och MultiDockers koncept och IP är starkt. Den kunskap som finns i bolaget baseras på decennier av både användande och teknik. Vi arbetar nära kunden, antingen direkt eller via CAT:s återförsäljare.

Intresset för vår eldrivna produkt, E-power har gradvis ökat och här ligger MultiDocker i framkant både med avseende på lösningar och teknik. Samtidigt har vi tagit viktiga steg för att säkra en lönsam eftermarknad och tillgång till reservdelar för kunderna.

Under de senaste 12 månaderna har MultiDocker skurit ned ordentligt på kostnader såväl overheads som produktionskostnader, för att kunna nå lönsamhet i slutet av 2020.

Vi ser med tillförsikt fram emot inte bara resten av det här året och fler affärer utan framgångar för kommande år där vår erfarenhet och kunskap och vilja att utveckla produkter och lösningar skapar lönsamhet för våra kunder men självklart för MD också.

Bilder och film från vår senaste leverans i Brasilien finns att se på vår hemsida: http://multidocker.com/2020/07/multidocker-sommaren-2020/

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Bogren, VD 

Tel: 070-303 82 18 

Email: maria.bogren@multidocker.com

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som Multidocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2020 kl 11:30 CET. 

Prenumerera