Ny VD på MultiDocker

Ny VD på MultiDocker

Multidocker har glädjen att informera om att från den 2 Maj 2019 kommer Maria Bogren tillträda som VD för Multidocker. Beslutet fattades vid styrelsemöte i MultiDocker 12 februari.

Maria Bogren har en gedigen erfarenhet inom tillverkning, produktutveckling och industrialisering, bland annat genom 14 år hos Väderstad AB.  På MultiDockers fortsatta tillväxtresa går nu Maria in i rollen som VD med fokus på att ytterligare kostnadseffektivisera tillverkning och leverans av maskiner i och utanför Sverige.

”Med en tredubblad orderbok jämfört med föregående år finns nu utrymme för att skapa skalfördelar i produktionen. Maria har både de ledaregenskaper och specifika kunskaper som MultiDocker behöver i det här skedet av bolagets utveckling”, säger Percy Österström, grundare, huvudägare och nuvarande VD.

Percy kommer att finnas kvar i en operativ roll i verksamheten i tillägg till styrelse och ägarrollen, och fokusera på vidare utveckling av nya marknader och affärskoncept, bland annat E-power.

”Jag ser fram emot att komma ombord som VD för MultiDocker i detta spännande och utmanande skede i bolagets fortsatta utveckling”, säger Maria Bogren.

Ny eftermarknadschef
Som eftermarknadschef på Multidocker har Christer Larsson tillträtt den 1 februari. Christer har många års erfarenhet som produktspecialist, produktsupport och eftermarknad inom Caterpillar, vilket utgör ett viktigt kompetenstillskott inom de satsningar och internationalisering som pågår inom MultiDocker.

Christer har jobbat i princip i alla världsdelar med de viktiga frågor som produktsupport och service innebär. Vi kommer att systematisera denna viktiga funktion under Christers ledning och bygga ut affären för både kundernas och MultiDockers bästa.

 

För mer information vänligen kontakta: Percy Österström,CEO. Tel: 070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

OM MULTIDOCKER

 

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som Multidocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl 09:30 CET. 

Om oss

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Prenumerera

Dokument & länkar