Omfattande affär i Brasilien

Efter förhandlingar under hösten har MultiDocker träffat ett avtal med CAT-återförsäljaren Sotreq i Brasilien.

Avtalet gäller 10 stycken CH600 för leverans löpande under 2019.

Under avtalet har köparen rätt att vid avrop besluta om slutlig specifikation på enskilda maskiner, varför ett exakt värde på affären som helhet inte kan anges, men beräknas hamna runt 45 MSEK.

Sotreq, som är en av världens största CAT-återförsäljare, har ett stort intresse att satsa på skogsindustrisegmentet vilket fortsätter att byggas ut och effektiviseras i Brasilien. MultiDocker har mycket goda referenser i Brasilien från tidigare leveranser där våra maskiner har förbättrat och effektiviserat logistikkedjan och kapat ledtider för kunderna. Båda parter ser därför med tillförsikt fram emot ett samarbete på skogsindustrimarknaden i Brasilien.

”Det finns flera positiva aspekter med det här avtalet, där en del är att vi säljer en stor volym maskiner till en mycket viktig marknad, men detta är också ett startskott för en ny typ av affärsmodell för MultiDocker, där återförsäljare själva kan driva försäljningen i sina marknader med mindre deltagande från MultiDocker i säljprocesserna.
Eftersom återförsäljarna själva kan marknadssegmenten där CH600 är populär är de villiga att köpa och lagerhålla maskiner som sedan säljs till befintliga och nya kunder. Detta är en modell vi kommer fortsätta att applicera även hos andra återförsäljare och som kommer att hjälpa oss att öka vår försäljningsvolym.” säger Simon Österström, ansvarig för MultiDockers försäljning i Nord och Sydamerika.

 

För mer information vänligen kontakta: Percy Österström,CEO. Tel: 070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

 

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som Multidocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december kl 10:40 CET. 

Om oss

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Prenumerera

Dokument & länkar