Pressrelease från Finning Canada: MD exclusive dealer

Finning Canada, världens största återförsäljare av CAT maskiner, publicerade igår bifogad pressrelease.
I releasen offentliggör Finning det återförsäljaravtal som ”exclusive dealer” vilket har ingåtts med MultiDocker och som av Finning beskrivs som ett ”natural fit”.

 

För mer information vänligen kontakta: Percy Österström,CEO. Tel: 070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

OM MULTIDOCKER

 

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 aug 2018 kl 15:20 CET. 

Om oss

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Prenumerera