Bokslutskommuniké 2002

Report this content

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 * Faktureringen för fjärde kvartalet uppgick till 46,8 Mkr (44,9 Mkr) * Resultat före skatt för kvartalet uppgick till -3,9 Mkr (-4,0 Mkr) * Helårsomsättningen ökade med 5% till 132,7 Mkr (126,4 Mkr) * Resultat före skatt för helåret uppgick till -15,8 Mkr (-41,2 Mkr) * Rationaliseringsprogram genomfört vilket sänker kostnadsmassan ca 9 Mkr per år * Strukturkostnader och lagernedskrivningar belastar helårsresultatet med 4,3 Mkr * Koncernens likvida medel och ej utnyttjade krediter uppgick per årsskiftet till 14,6 Mkr Fjärde kvartalet 2002 Fjärde kvartalet har dominerats av leveranser till Statoil och IKEA. Leveranser till Hennes & Mauritz, via deras systempartner Fujitsu Invia har också påbörjats. Utanför Norden har viktiga order tagits och pilotleveranser har skett till bl.a. Fords bilhandlarorganisation i Tyskland, Österrikiska postverket, och Air Berlin. I England inleddes ett samarbete med Vodafone och leveranser har även skett till WH Smith, P&O Ferries och Waitrose, en av Englands större supermarketkedjor m.fl. I Holland har fortsättningsleveranser och beställningar kommit från Pearl (ledande optikerkedja i Holland) och Holländska polisen. Under kvartalet har den sista delen ett omfattande rationaliserings- och kostnadssänkningsprogram genomförts. Alla delar av koncernen har genomlysts. Därmed bedöms koncernens kostnadsmassa minska med ca 9 Mkr per år. Rationaliseringar har främst genomförts inom administration samt projekt vilka ej bedömts generera vinst inom överskådlig framtid. Under fjärde kvartalet har resultatet belastats med strukturkostnader och lagernedskrivningar på 2,2 Mkr. Lagernedskrivningarna beror främst på en kraftigt sjunkande dollar. Totalt har helårsresultatet belastats med 4,3 Mkr i strukturkostnader och nedskrivningar av lager. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00930/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00930/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar