Bussbolaget Anchersen stärker samarbetet med MultiQ

Report this content

Det danska bussbolaget Anchersen tecknar avtal med MultiQ avseende en totallösning för ITS (Intelligenta transportsystem) i bussar. Avtalet gäller de bussar som omfattas av Trafikselskabet Movias anbud A19X, vilket Anchersen tidigare vunnit. Leverans sker andra halvåret av 2021 samt början av 2022. Ordervärdet är beräknat till cirka 6 MDKK.

”Vårt samarbete med Anchersen inleddes för drygt ett år sedan och vi ser nu fram emot att få utveckla vårt samarbete vidare. Digitalisering och ett ökat informationsflöde ska bidra till kollektivtrafikens framtida tillväxt. Att Anchersen väljer oss som partner visar att vi har ett starkt erbjudande till marknaden. Vi erbjuder en komplett IT-lösning anpassad för samtliga informationsbehov inom kollektivtrafiken”, säger Mads Henrik Hansen, vd MultiQ Danmark.

MultiQ har sedan tidigare en stark position inom kollektivtrafiken. Det är otroligt glädjande att kollektivtrafiken generellt i Danmark satsar så stort på en ökad digitalisering. Framtidens resande innebär att kunna erbjuda smart information som förenklar för både resenärer, trafikledning och myndigheter”, säger Henrik Esbjörnson, vd MultiQ.

I Danmark och övriga Norden råder nu en ökad digitalisering för ett smartare och smidigare resande. Satsningar som ska leda till ett ökat antal resenärer inom kollektivtrafiken. ITS bidrar till att förbättra reseupplevelsen och att göra kollektivtrafiken till det självklara valet för medborgarna. Genom att åka kollektivt bidrar vi alla till ett grönare samhälle.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Esbjörnson
VD och Koncernchef MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 45
E-post: henrik.esbjornson@multiq.com

 

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage, ITS och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom transport, detaljhandel, bank och spel. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.

Media

Media

Dokument & länkar