MultiQ: Skånetrafiken fortsätter att investera i kundkanalen infotainment

Report this content

Skånetrafiken har beställt infotainment till bussar enligt ramavtal. Leverans beräknas ske under februari 2023. Det sammanlagda ordervärdet av de aktuella beställningarna uppgår till cirka 4,8 MSEK och omfattar stadsbussar i Lund, Malmö och Landskrona.

Skånetrafikens långsiktiga mål för 2030 innebär att uppnå 40 procents marknadsandel av alla motorburna resor i länet. För att nå målet genomförs olika aktiviteter som ska förbättra och utveckla kundmötet. Infotainment är Skånetrafikens digitala kommunikationskanal till kunder på deras fordon.

Via infotainment på bussar och tåg kan Skånetrafiken kommunicera digitalt med sina kunder. Via digitala skärmar, infotainment, ser resenärerna var fordonet befinner sig och hur långt det är till nästa stopp. De får information om aktuella anslutningar och eventuella störningar. Skånetrafiken har möjlighet att snabbt gå ut med information till sina resenärer. Utöver trafikinformation visas kampanjer, erbjudanden samt nyheter och väder. Infotainment är en mix av aktuell trafikinformation samt underhållning. Skärmarna ska skapa mervärde och bidra till en minskad upplevd restid.

Satsningar inom digitalisering bidrar till ett smartare och smidigare resande samtidigt som kollektivtrafiken blir det självklara resvalet för skåningar.

”För att attrahera nya resenärer och behålla dagens är kundupplevelsen av högsta prioritet. Infotainment bidrar till att digitalisera kundmötet, optimerar kundupplevelsen och därigenom öka resandet. Vårt samarbete med Skånetrafiken har pågått under många år och tillsammans har vi utvecklat kundanpassade fordonsskärmar med infotainment samt kommunikationslösningar för hållplatser, perronger och stationer”, säger tf vd Johan Husberger.

För ytterligare information kontakta:

Johan Husberger
tf vd MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 19
E-post:
johan.husberger@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom transport, detaljhandel, bank och spel. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.

Prenumerera