MultiQ: Svenska Spel lägger tilläggsorder värd 4,9 MSEK

Report this content

MultiQ har idag mottagit en ramorder på bildskärmar från vår befintliga kund Svenska Spel. En första leverans till ett värde av ca 3 MSEK planeras ske under första kvartalet 2020. Avrop på resterande skärmar beräknas ske under andra kvartalet 2020.

Digitala skärmar bidrar till att skapa en modern och attraktiv spelmiljö för kunderna. Dagens konsumenter förväntar sig en sömlös upplevelse, där de möts av samma budskap oavsett var och när de väljer att handla. Budskap som visas ska vara samma hos ombuden som på nätet. De digitala skärmarna ska göra kunderna uppmärksamma och intresserade av tillgängligt spelutbud samtidigt som de får information kring det spelansvar som bolaget har.

”Vi har ett långt och nära samarbete med Svenska Spel. Likt andra spelbolag i världen som vi levererar våra produkter och tjänster till, ligger Svenska Spel i framkant inom digitalisering av spelmiljön”, säger Michael Wolgsjö, vd MultiQ.

För ytterligare information kontakta:

Michael Wolgsjö
VD, MultiQ International
Tel.: +46 (0)73 85 65 825
E-post: michael.wolgsjo@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel, transport och corporate communication. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar