MultiQ slutför förvärv av Telia Cygates verksamhet inom Digital Skyltning

MultiQ har idag slutfört förvärvet av en verksamhet från Telia Cygate benämnd Digital Media Distribution, DMD, som tidigare annonserats i ett pressmeddelande 25 oktober 2017.

Cygate är en av Sveriges ledande systemintegratörer och en del av Telias företagsaffär. I den överlåtna verksamheten ingår digital skyltning och bokningssystem för konferensrum.

MultiQ, Telia och Cygate inleder även i och med denna affär ett långsiktigt samarbete för att möta det fortsatta behovet av DMD tjänster från Telias och Cygates kunder.

”MultiQ fortsätter sin tillväxt, nu med ett förvärv av Cygates verksamhet som passar mycket väl in hos oss. Vi har fått en mycket positiv respons från Cygates kunder inom Digital Skyltning och Rumsbokning. Vi vill också passa på att välkomna alla nya kompetenta kollegor som flyttar in på vårt kontor i Stockholm idag” säger Lars Pålsson, tf VD på MultiQ.

Som tidigare meddelats motiveras affären för MultiQ av en ökad kundbas samt långsiktiga synergieffekter och en konsolidering av marknaden. Den övertagna verksamheten omsätter cirka 15-20 MSEK per år. Affären förväntas ge en positiv resultatpåverkan redan 2018. Finansiering av förvärvet ryms inom befintliga kreditramar.

För ytterligare information kontakta:  

Lars Pålsson, tf VD MultiQ  

Tel.: +46 (0)10 211 66 41 E-post: lars.paulsson@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2017 kl 14:30 CET.

  

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på http://www.multiq.com/.

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar