MultiQ stärker sin position inom dansk kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Danmark fortsätter att satsa på ökad digitalisering. Bussbolaget Kruse A/S tecknar avtal med MultiQ avseende en totallösning för ITS (Intelligenta transportsystem) i bussar. Avtalet gäller cirka 40 bussar som ska i drift på Lolland. Leverans kommer att ske till sommaren 2021 när bussarna går i drift. Ordervärdet är beräknat till cirka 2 MDKK.

”Kollektivtrafiken i Danmark satsar stort på grön energi och intelligenta transportsystem. För oss på MultiQ är det glädjande att få vara delaktiga i denna innovativa utveckling. Det pågår löpandes trafikupphandlingar inom kollektivtrafiken. Stort grattis till Kruse A/S som kommer att trafikera Lolland med nya bussar. Vi ser fram emot ett gott samarbete. Att Kruse A/S väljer oss som partner visar att vi har ett starkt erbjudande till marknaden”, säger Mads Henrik Hansen, vd MultiQ Danmark.

Digitalisering och ett ökat informationsflöde ska bidra till framtidens tillväxt inom kollektivtrafiken. Vårt samhälle har blivit mer individanpassat vilket innebär att information och tjänster behöver vara valbara, snabba, enkla och dynamiska. Den tekniska utvecklingen formar människans behov nu och i framtiden vilket innebär att kollektivtrafiken behöver möta dessa behov för att vara konkurrenskraftiga.

ITS bidrar till ett smartare resande och vänder sig till både resenärer, förare, trafikledning och trafiksällskap. Resenärerna önskar aktuell och tillförlitlig trafikinformation både i fordon, vid stationer, perronger och hållplatser. Trafikledningen kommunicerar dels med förare samt använder realtidsinformation för att kunna överblicka och styra trafiken mer effektivt. Samlad datainformation hjälper ansvarig myndighet eller trafiksällskap att fatta välgrundade beslut. MultiQ erbjuder en komplett IT-lösning anpassad för samtliga behov.

I Danmark och övriga Norden råder nu en ökad digitalisering för ett smartare och smidigare resande. Satsningar som ska leda till ett ökat antal resenärer inom kollektivtrafiken. Förra året vann exempelvis Sydtrafik pris för sin satsning på utomhusskärmar där resenärerna får realtidsinformation kring avgångs- och ankomsttider samt uppdateringar kring eventuella trafikstörningar. Skånetrafiken i Sverige har länge varit en av de drivande aktörerna inom digitalisering av kollektivtrafiken. Under 2019 har Skånetrafiken gjort en omfattande satsning på informationsskärmar vid stationer och hållplatser. Genom bland annat dessa projekt har MultiQ fått en starkare position inom kollektivtrafiken i Norden.

För ytterligare information kontakta:

Mads Henrik Hansen,                                                                 
VD, MultiQ Danmark                                                                   
Tel.: +45 22 41 76 96                                                                   
E-post: mads.hansen@multiq.com                                         

 

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage, ITS och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom transport, detaljhandel, bank och spel. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.