MultiQ tecknar avtal med Svenska Spel efter upphandling av Digital Skyltning

Report this content

Som tidigare meddelats har Svenska Spel genomfört en omfattande offentlig upphandling kring Digital Skyltning där MultiQ vann tilldelningsbeslutet. Processen fortlöpte därefter med överklagandeperiod och avtalsförberedelse och detta har nu utmynnat i undertecknat avtal.

Vi upprepar tidigare uppgifter att upphandlingens utvärderingspris var drygt 13 MSEK under en period av 2 år med option på förlängning 1 + 1 år. Avtalet är utformat som ett ramavtal vilket möjliggör framtida avrop, vilka tidigare uppskattats kunna ge ordervärden på 6-20 MSEK under perioden.

”Vi är naturligtvis nöjda med att processen gått som förväntat och nu resulterat i undertecknat avtal i denna mycket viktiga upphandling. Det visar åter igen att vi i öppen offentlig konkurrens har bästa pris och kvalitet i kombination när det gäller Digital Skyltning i större projekt och med krävande kund” säger Lars Pålsson, tf VD på MultiQ.

För ytterligare information kontakta:

Lars Pålsson, tf VD MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 41 
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 14.50 CET.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.
Mer information finns på
http://www.multiq.com/.

Prenumerera

Dokument & länkar