MultiQs årsredovisning 2017

MultiQs årsredovisning finns från och med idag tillgänglig på företagets webbsida, www.multiq.com.
MultiQs årsstämma äger rum den 22 maj 2018 kl. 13.00 i bolagets lokaler (Beta 6), Scheelevägen 17 i Lund.

För ytterligare information kontakta: 

Lars Pålsson, tf VD
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-mail: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande
Tel: +46 (0)705 87 12 21
E-mail: lars-goran.mejvik@multiq.com

Denna information är sådan information som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.30 den 22 april 2018.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Taggar:

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera