Order från skandinaviskt spelbolag

Report this content

MultiQ har mottagit en tilläggsorder från en befintlig kund inom spelbranschen. Bolaget, som är skandinaviskt, kommer att genomföra en hårdvaruuppgradering hos alla sina spelombud. Ordern är värd drygt 6,2 MSEK och leverans kommer huvudsakligen att ske under 2019.

”Det gläder oss mycket att vi tillsammans med kund har skapat en lösning som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Genom att uppgradera befintlig hårdvara, ger vi nytt liv till de monitorer och touchskärmar som vår kund har hos sina spelombud, säger Michael Wolgsjö, vd MultiQ.

För ytterligare information kontakta:

Michael Wolgsjö 
VD, MultiQ International 
Tel.: +46 (0)73 85 65 825
E-post: michael.wolgsjo@multiq.com


Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel, transport och corporate communication. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar