SJ investerar i digital skyltning från MultiQ

Report this content

SJ väljer att investera i digitala skärmar för både intern och extern kommunikation.
MultiQ erbjuder en webblösning som gör det snabbt och enkelt att styra all information.

Tågoperatören SJ har cirka 4 500 anställda. När en verksamhet är igång dygnet runt och många i personalen arbetar skift är det extra viktigt att den interna kommunikationen är lättillgänglig. Via digitala informationsskärmar behöver personalen inte själv söka efter information utan får den i ”farten”. Skärmarna kommer att placeras ut vid naturliga samlingsplatser runt om i verksamheten.

Skärmar kommer också att placeras på utvalda resecentrum. Här kommer resenärerna att få relevant trafikinformation samt erbjudanden för perioden.

Digital skyltning gör det enkelt och snabbt att få ut information både internt och externt. Informationsavdelningen får full kontroll över informationsflödet och kan styra vad som visas, när det visas och var.  

”Vi är oerhört glada och stolta över att SJ väljer MultiQ som samarbetspartner. Vi ser ett ökat intresse för digital intern kommunikation i samtliga av våra nordiska länder. God intern kommunikation ger engagerade medarbetare vilket bidrar till en effektivare verksamhet”, säger Lars Pålsson, tf VD på MultiQ.

Inledande ordervärde beräknas till cirka 5 MSEK. Leverans sker med start våren 2018 och pågår sedan under en femårsperiod.

  

  

För ytterligare information kontakta:

Lars Pålsson, tf VD MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande med datum och klockslag som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar