Umove A/S väljer ITS lösning från MultiQ

Report this content

Det danska bussbolaget Umove A/S tecknar avtal med MultiQ avseende en totallösning för ITS (Intelligenta transportsystem) i bussar. Avtalet gäller de bussar som omfattas av Trafikselskabet Movias anbud A19, vilket Umove tidigare vunnit. Leverans sker andra halvåret av 2021 samt början av 2022. Ordervärdet är beräknat till cirka 7 MDKK.

”Kollektivtrafiken bidrar till att skapa välfärd och samhällsnytta. För att locka nya resenärer behöver kollektivtrafiken ständigt förbättra reseupplevelsen. Det är både inspirerande och glädjande att få vara delaktiga i den digitaliseringsprocess som pågår. Umove A/S har ett starkt fokus på miljö och säkerhet. Vårt samarbete inleddes för två år sedan och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete”, säger Mads Henrik Hansen, vd MultiQ Danmark.

Umove A/S är en av Danmarks största operatörer inom kollektivtrafiken. Bolaget använder redan MultiQs lösningar i Roskilde och Randers.

Digitalisering och ett ökat informationsflöde ska bidra till framtidens tillväxt inom kollektivtrafiken.

För att skapa den optimala reseupplevelsen ställs det krav på kommunikation och att flera olika informationskällor sammankopplas. Resenärerna önskar aktuell och tillförlitlig trafikinformation både i fordon, vid stationer, perronger och hållplatser. Trafikledningen kommunicerar med förare samt använder realtidsinformation för att kunna överblicka och styra trafiken mer effektivt. Samlad datainformation hjälper ansvarig myndighet eller trafiksällskap att fatta välgrundade beslut. MultiQ erbjuder en komplett IT-lösning anpassad för samtliga behov.

I Danmark och övriga Norden råder nu en ökad digitalisering för ett smartare och smidigare resande. Satsningar som ska leda till ett ökat antal resenärer inom kollektivtrafiken. ITS bidrar till att förbättra reseupplevelsen och att göra kollektivtrafiken till det självklara valet för medborgarna. Genom att åka kollektivt bidrar vi alla till ett grönare samhälle.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Esbjörnson
VD och Koncernchef MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 45
E-post: henrik.esbjornson@multiq.com
 
 

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage, ITS och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom transport, detaljhandel, bank och spel. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.

Media

Media

Dokument & länkar