Multisimplex: optimering i teori och praktik

MULTISIMPLEX: OPTIMERING I TEORI OCH PRAKTIK Ständig förbättring av produkter och tillverkningsprocesser är viktigt för att stärka och vidmakthålla ett företags konkurrenskraft. MultiSimplex AB har nu inlett en intensiv seminarieverksamhet för att visa svenska företag på metoder och hjälpmedel för optimering av produktion och produktutveckling. Förutom en rent teoretisk genomgång så presenteras olika praktikfall, där MultiSimplex' programvaror har använts inom kemi, bioteknik, skogsindustrin och energisektorn. MultiSimplex' programvaror används med stor framgång inom en mängd branscher för att optimera både processer och produktegenskaper. Bolaget har nu inlett en seminarieserie för att sprida ytterligare kunskap till svenska företag och visa på lyckade exempel inom olika industribranscher. Seminarierna genomförs både som öppna arrangemang där alla intresserade kan delta, och internt ute på olika företag. Nästa öppna seminarium genomförs nu på onsdag den 14 februari i Lund, med deltagare från bl.a. kemi- och livsmedelsindustrin. Tidigare har seminarier genomförts bl.a. i Gävle och Stockholm, med deltagare från skogsindustrin respektive läkemedels- och bioteknikföretag. - "Vi säljer konkurrenskraft och sparade pengar. Vi har funnit att seminarier är en bra form för att förmedla hur man kan använda våra metoder och hjälpmedel för att kontinuerligt optimera produktionen, eller ta fram nya produkter. Under seminarierna tar vi även upp andra metoder än våra egna, eftersom vi av erfarenhet vet att olika problem har olika lösningar. Valet av optimeringshjälpmedel är tryggt och enkelt när man uppnått en grundlig förståelse, dels av tekniken bakom dels hur alternativen skiljer sig åt." , säger MultiSimplex VD Tomas Öberg i en kommentar. Ytterligare information lämnas av Tomas Öberg, telefon 0455 - 30 80 10. Karlskrona den 13 februari 2001 Tomas Öberg VD MultiSimplex AB är ett ungt och växande företag som utvecklar och säljer tekniska lösningar och programvaror för optimering av processer, produkter och instrument. Kunderna finns bland värme- och kraftproducenter, inom massa- och pappersindustrin samt den kemiska industrin. Bolaget levererar system för kontinuerlig processoptimering där huvudkomponenten är programvaran OMM (On-line MultiSimplex Module). Programvaran MultiSimplex® används inom forskning och utveckling i ett 25-tal länder världen över. Bolagets aktier är noterade på SBIs Innovationslista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00500/bit0001.pdf

Dokument & länkar