Multisimplex delår: Stark tillväxt

MULTISIMPLEX DELÅR: STARK TILLVÄXT Karlskronaföretaget MultiSimplex AB redovisar en stark tillväxt för årets första tre månader, med en kraftig ökning i såväl orderingång som intäkter. MultiSimplex AB rapporterar att orderingången de första tre månaderna ökade med 380% till 2 264 (467) tkr. Utestående orderstock ökade till 1 849 (0) tkr. Rörelsens intäkter de första tre månaderna 2000 ökade med 170% till 1 279 (467) tkr. Rörelseresultatet uppgick till -188 (-932) tkr, och resultatet efter finansnetto uppgick till -211 (-905) tkr. Tillväxten i försäljning och orderingång hänför sig främst till ökad försäljning av OMM-projekt. Fyra OMM-system har sålts, varav en är den första leveransen till en pappersmaskin. Det är ett genombrott vad avser skogsindustriella processer. De tre övriga OMM-systemen har beställts för installation vid fjärrvärmepannor. Delårsrapporten i sin helhet, 4 sidor, bifogas. Ytterligare information lämnas av Tomas Öberg, telefon 0455 - 30 80 10. Karlskrona den 10 maj 2000 För styrelsen i MultiSimplex AB Tomas Öberg VD MultiSimplex AB är ett ungt och växande företag som utvecklar och säljer tekniska lösningar och programvaror för optimering av processer, produkter och instrument. Kunderna finns bland värme- och kraftproducenter, inom massa- och pappersindustrin samt den kemiska industrin. Bolaget levererar system för kontinuerlig processoptimering där huvudkomponenten är programvaran OMM (On-line MultiSimplex Module). Programvaran MultiSimplex® används inom forskning och utveckling i ett 25-tal länder världen över. Bolagets aktier är noterade på InnovationsListan. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00530/bit0002.pdf

Dokument & länkar