Nyemission tilldelad

MULTISIMPLEX: NYEMISSION TILLDELAD Styrelsen i MultiSimplex AB har nu fattat beslut om tilldelning i den nyemission som genomförts. Alla som har tecknat sig för nya aktier erhåller full tilldelning. Totalt har 2 481 000 aktier tecknats till emissionskursen 3 kr. MultiSimplex har genomfört en nyemission som en private placement riktad till ett begränsat antal privata och institutionella investerare med teckningstid 4-25 april 2000. 2 481 000 aktier har tecknats och nyemissionen beräknas tillföra bolaget ca 7,4 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att användas för att fullfölja marknadsinsatserna avseende optimeringsprojekt, samt för att utveckla och lansera Internet- baserade optimeringstjänster. -"Nyemissionen genomfördes under en period med stor turbulens på världens aktiemarknader. Styrelsen för MultiSimplex AB är därför nöjd med resultatet och Bolaget får härigenom en betydande kapitalförstärkning", säger MultiSimplex VD Tomas Öberg i en kommentar. Nyemissionen genomförs i samarbete med InnovationsMäklarna (tel 08- 55516200 eller e-post invest@innovationmaklarna.se). De investerare som nu tilldelas aktier får en avräkningsnota inom några dagar. Ytterligare information lämnas av Tomas Öberg, telefon 0455 - 30 80 10. Karlskrona den 4 maj 2000 Tomas Öberg VD MultiSimplex AB är ett ungt och växande företag som utvecklar och säljer tekniska lösningar och programvaror för optimering av processer, produkter och instrument. Kunderna finns bland värme- och kraftproducenter, inom massa- och pappersindustrin samt den kemiska industrin. Bolaget levererar system för kontinuerlig processoptimering där huvudkomponenten är programvaran OMM (On-line MultiSimplex Module). Programvaran MultiSimplex® används inom forskning och utveckling i ett 25-tal länder världen över. Bolagets aktier är noterade på InnovationsListan. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01430/bit0002.pdf

Dokument & länkar