Kapitalmarknadsdag 2019: Munters presenterar uppdateringen av bolagets strategi och Full Potential Program

Munters Group (MTRS), en världsledande leverantör av energieffektiva luftbehandlings- och klimatlösningar, anordnar idag, 9 maj 2019, en kapitalmarknadsdag för att ge institutionella investerare, finansanalytiker och media en detaljerad beskrivning av bolagets strategi och Munters Full Potential Program.

Johan Ek, vd och koncernchef, inleder med en allmän översikt av koncernens affär och verksamhet. Han kommer sedan att presentera uppdateringen av Munters strategi och Full Potential Program (vilken presenterades i samband med bokslutskommunikén i februari), inklusive drivande faktorer och inriktning för framtida tillväxt.

Katarina Lindström, Group Vice President Operations, redogör sedan för Munters plan för att etablera en global kundorienterad och skalbar produktions- och inköpsplattform, där rörelsekapital-effektivitet och regional flexibilitet är viktiga faktorer för framtida tillväxt.

Därefter följer presentationer av Peter Lindquist och Peter Gisel-Ekdahl, Group Vice Presidents för AirTech respektive FoodTech. De kommer att ge en överblick av de två affärsområdena och bolagets fokus på hållbara lösningar för krävande industri- respektive jordbruksapplikationer. De kommer vidare att beskriva produktportföljen och potentialen för våra klimatlösningar och områdesexpertis, inklusive strategiska prioriteringar som investeringar i R&D.

Jonas Ågrup, CFO, kommer sedan att presentera Munters finansiella profil, inklusive finansiella mål och strategi i enlighet med Munters Full Potential Program och långsiktigt hållbar tillväxt.

Dagen avslutas med en sammanfattning av Johan Ek, vd och koncernchef, som sedan följs av en frågestund.

Kapitalmarknadsdagen äger rum på Hamngatan 2, Stockholm, 12:00-16:15. Kapitalmarknadsdagen sänds live som webcast https://www.munters.com/en/investor-relations/capital-market-days/. Inspelade presentationer med tillhörande material kommer att finnas tillgängliga på Munters hemsida kort efter dagens avslut.

För mer information:

John Womack, Investor Relations

Telefon: +46 70 678 24 99

info@munters.com 

Om Munters Group

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i ett antal branscher där klimatet är affärskritiskt. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 700 medarbetare. Munters har cirka sju miljarder kronor i omsättning och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, gå till www.munters.com.

Om oss

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 500 medarbetare. Munters ägs av Nordic Capital Fund VII och har ca sex miljarder kronor i omsättning.

Prenumerera