ÅTERKÖP AV AKTIER I MUNTERS GROUP AB

Munters Group AB ”Munters” (MTRS)(publ) (LEI-kod:549300KYCB37YAVUV523) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2019 under perioden 5 augusti – 13 augusti genomfört förvärv av sammanlagt 385 000 aktier (ISIN-kod: SE0009806607). Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Munters långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2019, samt säkra kostnader relaterade till programmet. 

Totalt har Munters per den 13 augusti 2019 återköpt 385 000 aktier till en genomsnittskurs om 40,98 kr. 

Återköpsprogrammet, vilket Munters offentliggjorde den 17 juli 2019, har förvaltats av Nordea Bank Abp och samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm. Efter dessa förvärv uppgår Munters totala innehav av egna aktier till 1 852 000 aktier. Det totala antalet aktier i Munters uppgår till 183 597 802 och antalet utestående aktier uppgår till 181 745 802.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Jönsson, Investor Relations

E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.se
Tel: +46 (0)730 251 005

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 600 medarbetare. Munters är noterade på Nasdaq Stockholm och har cirka sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Om oss

Munters är världsledande inom energieffektiv luftbehandling och klimatlösningar. Med hjälp av innovativ teknik skapar Munters det perfekta klimatet för kunder i ett brett spektrum av branscher. Munters har definierat framtiden för luftbehandling sedan 1955. Idag bedriver cirka 3 100 anställda tillverkning och försäljning i mer än 30 länder. Munters Group AB redovisade 2019 en nettoomsättning på mer än 7 miljarder SEK och är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.munters.com.