MUNTERS ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020

Report this content

Munters Group ABs (NASDAQ:MTRS) års- och hållbarhetsredovisning 2020, har idag publicerats på www.munters.com på engelska och svenska. 

Års- och hållbarhetsredovisningen kan laddas ner här: https://www.munters.com/sv/investor-relations/finansiella-rapporter/

Års- och hållbarhetsredovisningen trycks även i en mindre upplaga och kan beställas från info@munters.com. 

 

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2021 kl. 09.50 CET.

Kontaktinformation:

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations & Enterprise Risk Management
E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.com

Telefon: +46 (0)730 251 005

Om Munters Group

Munters är världsledande inom energieffektiv luftbehandling och klimatlösningar. Med hjälp av innovativ teknik skapar Munters det perfekta klimatet för kunder i ett brett spektrum av branscher. Munters har definierat framtiden för luftbehandling sedan 1955. Idag bedriver cirka 3 500 anställda tillverkning och försäljning i mer än 30 länder. Munters Group AB redovisade 2020 en nettoomsättning på mer än 7 miljarder SEK och är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.munters.com.

Prenumerera

Dokument & länkar