• news.cision.com/
  • Munters Group AB/
  • Munters delårsrapport januari-september 2021 - ”Fortsatt stark orderingång medan marginalen påverkats negativt av fortsatta utmaningar i försörjningskedjan”

Munters delårsrapport januari-september 2021 - ”Fortsatt stark orderingång medan marginalen påverkats negativt av fortsatta utmaningar i försörjningskedjan”

Report this content

Juli-september 2021

Efterfrågan var stark i kvartalet med fortsatta begränsningar i försörjningskedjan.

Orderingången ökade med +20%, valutajusterat var uppgången +21%, och nettoomsättningen ökade +1%, valutajusterat +3%, huvudsakligen drivet av stark tillväxt inom undersegmentet batteri och Data Centers inom affärsområdet AirTech.

Den justerade EBITA-marginalen var 11,6% (14,8), negativt påverkad av begränsningar i försörjningskedjan, högre råvarupriser och frakt-kostnader, ändrad affärsmix, lägre volymer inom FoodTech i Kina samt tidsfördröjningen av effekten av våra egna prisökningar.

Konsoliderad nettoskuld i relation till justerad EBITDA, R12* var 2,2x, något högre än 1,9x vid slutet av juni 2021, till följd av utmaningar i försörjningskedjan.

Nettoskulden uppgick den 30 september till MSEK 2 536 jämfört med MSEK 2 209 vid slutet av juni 2021.

Under kvartalet har AirTech framgångsrikt fortsatt genomförandet av sin strategi med fokus på centrala marknadssegment vilket resulterat i stark tillväxt inom prioriterade områden. FoodTech har under kvartalet fortsatt att investera i sin digitala resa med målet att etablera ett digitalt erbjudande genom hela värdekedjan. Vi fortsätter att investera i innovation, kompetens och projekt som ökar kapaciteten ocheffektiviteten samt våra arbetssätt för att förbättra vårt erbjudande och ytterligare stärka vår marknadsposition.

Januari-september 2021

Stark efterfrågan under perioden med påverkan av begränsningar i försörjningskedjan från och med andra kvartalet.

Orderingången ökade +14%, valutajusterat var uppgången +21% och nettoomsättningen ökade +2%, valutajusterat +10%, huvudsakligen drivet av stark tillväxt i undersegmentet batteri inom affärsområdet AirTech.

Den justerade EBITA-marginalen var 12,7% (12,8), negativt påverkad under andra och tredje kvartalet av begränsningar i försörjningskedjan, högre råvarupriser och fraktkostnader liksom tidsfördröjningen av effekten av våra egna prisökningar. AirTechs marginal påverkades positivt av ökad nettoomsättning, hög nyttjandegrad och effektivitetsförbättringar medan FoodTechs marginal påverkades negativt av lägre volymer i Kina.

Konsoliderad nettoskuld i relation till justerad EBITDA, R12* var 2,2x, högre än 1,9x vid slutet av december 2020 och lägre än samma period föregående år (2,5x).

Nettoskulden uppgick den 30 september till MSEK 2 536 jämfört med MSEK 2 116 vid slutet av december 2020. Under andra kvartalet skedde en femårig refinansiering vilket säkerställer genomförandet av den långsiktiga strategin.

 

VD-kommentar:

Stark efterfrågan - begränsningarna i försörjningskedjan har fortsatt, vilket påverkar marginalen

Under tredje kvartalet var efterfrågan stark, medan den justerade EBITA-marginalen var fortsatt påverkad av be-gränsningar i försörjningskedjan och högre priser för råvaror liksom tidsfördröjningen i effekten av våra prisökningar, vilket är i linje med kommunikationen i rapporten för andra kvartalet.

Det är glädjande att se den särskilt starka tillväxten i prioriterade marknadssegment som batteri och datacenter. Det här är betydelsefullt för oss eftersom våra framgångar inom dessa segment säkerställer en robust position både på marknaden och vad gäller teknologi samtidigt som de ökar vår potentiella försäljning av eftermarknadstjänster. En av våra senaste framgångar är det strategiska kontraktet för totalentreprenad av ett skandinaviskt litiumbatterilaboratorium omfattande design och byggnation, vilket bekräftar Munters position som en ledande leverantör till tillverkare av litiumbatterier. En annan av våra strategiska prioriteringar är att växa Services och det är tillfredställande att se dess accelererande utveckling.

De begränsningar i försörjningskedjan tillsammans med högre priser för råvaru- och fraktkostnader som vi såg under andra kvartalet, fortsatte att påverka oss under tredje kvartalet. Marginalen påverkades också negativt av en förändrad affärsmix i AirTech med fler större projekt och lägre volymer i FoodTech till Kina. Under kvartalet har vi fortsatt att genomföra prishöjningar men, som kommunicerades i rapporten för andra kvartalet, kommer större delen av de prishöjningar som genomförts under 2021 att träda i kraft under nästa år på grund av befintlig orderstock och förlängda ledtider. Till följd av dessa effekter var den justerade EBITA-marginalen svagare i kvartalet. I rapporten för andra kvartalet förutsåg vi att utmaningarna i försörjningskedjan skulle fortsätta under andra halvåret 2021 och vi förväntar oss nu att dessa utmaningar fortsätter under första halvåret 2022.

Fortsatt fokus på genomförandet av vår strategi

Munters har starka ledande positioner på marknaden och vi arbetar konstant med att fortsätta förstärka vår erbjudande och genomföra vår strategi. Investeringarna i nya innovativa lösningar som exempelvis förbättrade system för batteribranschen och datacenter liksom mjukvaran Amino för kycklingindustrin är viktiga faktorer för våra framgångar inom dessa segment. Vi ser också ett växande intresse för våra mer långsiktiga teknologiska lösningar inom områden som koldioxidfångare, nästa generation rotormedia liksom AI-driven mjukvara för den växande livsmedelsindustrin. Jag är också glad över att se att vi framgångsrikt lyckats minska antalet produktvariationer med 40% de senaste två åren. Detta, i kombination med fortsatta investeringar i kompetens och pågående projekt för att öka kapaciteten, förbättra effektiviteten och våra arbetssätt ger oss en solid grund för uthållig lönsam tillväxt.

Vi gör våra kunder mer hållbara

Vi möter ett starkt intresse för Munters ledande innovativa och energieffektiva klimatlösningar. Munters klimatlösningar är ofta affärskritiska för våra kunders framgång och bidrar till att göra deras verksamhet mer hållbar. Det här bidrar starkt till att öka vår motivation i vårt dagliga arbete och jag vill rikta ett uppriktigt tack till alla medarbetare för ert hängivna arbete och bidrag till våra kunders framgångar.

Klas Forsström, VD och koncernchef

Information om presentation av rapporten:

Klockan 9.00 den 22 oktober är ni välkomna att deltaga vid en webcast eller telefonkonferens när VD, Klas Forsström tillsammans med Group Vice President och CFO, Annette Kumlien presenterar rapporten.

Webcast:

https://tv.streamfabriken.com/munters-Q3-2021

Var vänlig ring in på något av numren nedan för telefonkonferens:

SE: +46850558358

UK: +443333009034

US: +16467224904

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och en länk till webcasten kommer att finnas tillgängligt på www.munters.com/sv/investor-relations

Kontaktperson:

Åse Lindskog, Interim Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)730 244 872
Email: ase.lindskog@munters.com

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 klockan 07.30 CEST.

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 300 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2020 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media