Munters valberedning inför årsstämman 2022

Report this content

Valberedningen för Munters Group AB (publ), en världsledande leverantör av energieffektiva luftbehandlings- och klimatlösningar, har nu utsetts.

Vid Munters Group AB:s årsstämma 2021 antogs en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills vidare. Enligt denna instruktion ska valberedningen utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen och ska även sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Magnus Fernström, FAM AB, valberedningens ordförande
  • Jan Dworsky, Swedbank Robur Fonder
  • Mats Larsson, Första AP-fonden
  • Jonathan Schönbäck, Odin Fonder       

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt, vid behov, förslag till förändringar av valberedningsinstruktionen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan göra detta till valberedningen via e-mail till valberedningen@munters.se eller via brev till Munters Group AB, Valberedningen, Box 1188, 164 26 Kista.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2022.

För mer information, kontakta:
 

Investerare och analytiker

Åse Lindskog, Interim Head of Investor Relations
E-mail:
ase.lindskog@munters.com
Tel: +46 (0)730 244 872

Media

Susann Johnsson, Vice President Group Communication and Brand

E-mail: susann.johnsson@munters.com

Tel: +46 (0) 70 623 1474

Om Munters Group

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 500 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2020 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Taggar: