Juryn i Musikförläggarnas pris 2019


Popjuryn i Musikförläggarnas pris 2019 består av (från vänster) Annika ”Säkert!” Norlin, Annah Björk, Charlie Bernardo, Sara-Märta Höglund, Maja Francis, Mohombi, Magnus Broni, Lars Nylin, Christel Valsinger (ordförande), Ametist Azordegan, Nirob “SHY Nodi” Islam.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Musikförläggarna är musikförlagens branschorganisation. Som förlagens enade röst driver Musikförläggarna viktiga branschfrågor i kontakter med både beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Att skapa förståelse för musikens värde och för upphovsrättens funktion och betydelse är en av Musikförläggarnas huvuduppgifter. Se www.musikforlaggarna.se

Prenumerera