Ny supporttjänst för jämställdhet i musikbranschen

Report this content

Branschorganisationen Musikförläggarna har nyligen startat upp en supporttjänst för rådgivning i frågor som rör jämställdhet. Tjänsten vänder sig till anställda på de svenska musikförlagen och finns till för alla som behöver en extern och oberoende part att diskutera jämställdhetsfrågor med.

– När vi undersökte vilka behov som fanns i branschen, visade det sig att många efterfrågade en oberoende part att diskutera jämställdhetsfrågor med. Både chefer och medarbetare hade behov av att kunna få konkreta råd. Därför startar vi upp den här supporttjänsten, säger Elisabet Widlund, vd på Musikförläggarna. 

Till supporttjänsten kan man ringa om man till exempel undrar över hur man kan förebygga en ojämställd möteskultur på arbetsplatsen, om man vill jobba med sitt ledarskap eller ha råd kring hur man kan hantera sexuella trakasserier. Vägledning för hur en jämställdhetspolicy ska skrivas, hur den ska implementeras och efterlevas på bästa sätt är andra exempel på vad supporttjänsten kan hjälpa till med.

Musikförläggarna har anlitat två konsulter som är specialiserade på jämställdhetsarbete i näringslivet för att ta hand om supporttjänsten. De heter Camilla Wagner och Petra Nedfors och driver tillsammans bolaget Management by Kerstin.   

Alla samtal och mejl som kommer till jämställdhetssupporten är anonyma, men Musikförläggarna kommer att sammanställa vilken typ av frågor och problem som dyker upp. Detta för att få reda på vilka insatser branschen behöver framöver för att bli mer jämställd.

För mer information kontakta:
Johan Malmberg, kommunikationsansvarig, Musikförläggarna
08-783 88 60, johan.malmberg@musikforlaggarna.se 

Om Musikförläggarna
Musikförläggarna är musikförlagens branschorganisation. Som förlagens enade röst driver Musikförläggarna branschens frågor gentemot beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Att skapa förståelse för musikens värde och för upphovsrättens funktion och betydelse är en av Musikförläggarnas huvuduppgifter. Se www.musikforlaggarna.se
 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media