Ändrat rapportdatum för halvårsrapport 2019.

Vara, Sverige. Nordic Growth Market-listade MVV Holding AB (publ) rapportdatum för delårsrapport januari till juni 2019 har ändrats och är tidigarelagt till den 15 augusti 2019.

MVV Holding AB (publ) publicerar sin rapport för första halvåret 2019, torsdagen den 15 augusti kl. 08.15.


       

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan P Schlyter, CEO
Växel +46 (0)500 49 59 33,
Email: johan.schlyter@mvv.se
Web: www.mvv.se


Om MVV Holding:
MVV grundades 1990 med industriell teknik som kärnkompetens. 90-talet präglades av outsourcad produktion, främst driven av en högkostnadssituation i Sverige. Arvet från början av 90-talet har aldrig lämnat oss. Vår verksamhet kommer att bidra till ökad produktivitet i allt vi gör. Det är lätt att förstå att våra industriella ingenjörer inom fältet strävar efter kontinuerlig förbättring av våra kunders produktivitet, vi låter produktivitetsbegreppet vara vår vägledande princip i allt. Våra rekryteringsprocesser måste vara snabba, effektiva och korrekta. Våra produkter ska vara enkla, effektiva och kostnadseffektiva. Våra utbildningsprogram fokuserar på produktivitet och själva undervisningen utförs med optimalt innehåll så att studenten lär sig snabbt och effektivt. https://mvvinternational.com/

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar